EuroMillions resultat den 11 november 2014

Den 745 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den tisdag 11 november 2014 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Tisdag 11 november 2014
 • 2
 • 14
 • 21
 • 36
 • 46
 • 7
 • 11
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Maker:
NCK9 28604
Icon
Dragningen:
745
Icon
Jackpot:
15 000 000 €
Icon
Dragningsmaskiner:
11
Icon
Totalt antal vinnare:
1 463 249
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
3
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 10 maj 2015.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 11 766 000,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 0,00 £ 0 0,00 £ 0
5 137 598,40 £ 4 550 393,60 £ 7
4 + 2 3 541,10 £ 9 31 869,90 £ 34
4 + 1 171,20 £ 167 28 590,40 £ 615
4 86,70 £ 346 29 998,20 £ 1 215
3 + 2 56,10 £ 399 22 383,90 £ 1 340
2 + 2 17,20 £ 5 783 99 467,60 £ 20 089
3 + 1 11,90 £ 7 482 89 035,80 £ 27 820
3 9,80 £ 14 848 145 510,40 £ 56 355
1 + 2 8,90 £ 30 268 269 385,20 £ 109 548
2 + 1 6,40 £ 105 909 677 817,60 £ 411 040
2 3,20 £ 213 311 682 595,20 £ 835 186
Totals - 378 526 2 627 047,80 £ 1 463 249
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 15 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 0,00 € 0 0,00 € 0
5 186 683,70 € 0 0,00 € 7
4 + 2 4 804,30 € 8 38 434,40 € 34
4 + 1 232,40 € 96 22 310,40 € 615
4 117,60 € 164 19 286,40 € 1 215
3 + 2 76,10 € 208 15 828,80 € 1 340
2 + 2 23,30 € 3 222 75 072,60 € 20 089
3 + 1 16,10 € 4 589 73 882,90 € 27 820
3 13,40 € 9 089 121 792,60 € 56 355
1 + 2 12,10 € 18 117 219 215,70 € 109 548
2 + 1 8,70 € 69 321 603 092,70 € 411 040
2 4,40 € 137 912 606 812,80 € 835 186
Totals - 242 726 1 795 729,30 € 1 948 701
Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 15 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 0,00 € 0 0,00 € 0
5 186 683,78 € 2 373 367,56 € 7
4 + 2 4 804,36 € 10 48 043,60 € 34
4 + 1 232,41 € 158 36 720,78 € 615
4 117,64 € 298 35 056,72 € 1 215
3 + 2 76,19 € 297 22 628,43 € 1 340
2 + 2 23,38 € 4 223 98 733,74 € 20 089
3 + 1 16,15 € 6 530 105 459,50 € 27 820
3 13,41 € 12 419 166 538,79 € 56 355
1 + 2 12,12 € 23 501 284 832,12 € 109 548
2 + 1 8,74 € 92 987 812 706,38 € 411 040
2 4,40 € 182 541 803 180,40 € 835 186
Totals - 322 966 2 787 268,02 € 1 463 249
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 15 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 0,00 € 0 0,00 € 0
5 186 684,00 € 1 186 684,00 € 7
4 + 2 4 804,00 € 0 0,00 € 34
4 + 1 232,00 € 14 3 248,00 € 615
4 118,00 € 26 3 068,00 € 1 215
3 + 2 76,00 € 30 2 280,00 € 1 340
2 + 2 23,00 € 452 10 396,00 € 20 089
3 + 1 16,00 € 627 10 032,00 € 27 820
3 13,00 € 1 287 16 731,00 € 56 355
1 + 2 12,00 € 2 738 32 856,00 € 109 548
2 + 1 9,00 € 9 440 84 960,00 € 411 040
2 4,00 € 19 329 77 316,00 € 835 186
Totals - 33 944 427 571,00 € 1 463 249
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 15 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 0,00 € 0 0,00 € 0
5 186 683,77 € 0 0,00 € 7
4 + 2 4 804,36 € 3 14 413,08 € 34
4 + 1 232,40 € 77 17 894,80 € 615
4 117,63 € 162 19 056,06 € 1 215
3 + 2 76,18 € 191 14 550,38 € 1 340
2 + 2 23,37 € 2 879 67 282,23 € 20 089
3 + 1 16,14 € 3 921 63 284,94 € 27 820
3 13,40 € 8 873 118 898,20 € 56 355
1 + 2 12,11 € 15 374 186 179,14 € 109 548
2 + 1 8,74 € 61 435 536 941,90 € 411 040
2 4,40 € 135 281 595 236,40 € 835 186
Totals - 228 196 1 633 737,13 € 1 463 249
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 0,00 CHF 0 0
5 224 965,70 CHF 0 7
4 + 2 8 794,05 CHF 1 34
4 + 1 425,40 CHF 39 615
4 215,35 CHF 90 1 215
3 + 2 139,45 CHF 82 1 340
2 + 2 42,80 CHF 1 286 20 089
3 + 1 29,55 CHF 1 874 27 820
3 24,55 CHF 4 032 56 355
1 + 2 22,20 CHF 7 421 109 548
2 + 1 16,00 CHF 28 306 411 040
2 8,05 CHF 59 582 835 186
Totals - 102 713 1 463 249
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 15 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 0,00 € 0 0,00 € 0
5 186 683,70 € 0 0,00 € 7
4 + 2 4 804,30 € 2 9 608,60 € 34
4 + 1 232,40 € 30 6 972,00 € 615
4 117,60 € 65 7 644,00 € 1 215
3 + 2 76,10 € 59 4 489,90 € 1 340
2 + 2 23,30 € 927 21 599,10 € 20 089
3 + 1 16,10 € 1 307 21 042,70 € 27 820
3 13,40 € 2 789 37 372,60 € 56 355
1 + 2 12,10 € 5 353 64 771,30 € 109 548
2 + 1 8,70 € 20 591 179 141,70 € 411 040
2 4,40 € 41 962 184 632,80 € 835 186
Totals - 73 085 537 274,70 € 1 463 249
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 15 000 000,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 0,00 € 0 0,00 € 0
5 186 683,70 € 0 0,00 € 7
4 + 2 4 804,30 € 1 4 804,30 € 34
4 + 1 232,40 € 34 7 901,60 € 615
4 117,60 € 64 7 526,40 € 1 215
3 + 2 76,10 € 74 5 631,40 € 1 340
2 + 2 23,30 € 1 317 30 686,10 € 20 089
3 + 1 16,10 € 1 490 23 989,00 € 27 820
3 13,40 € 3 018 40 441,20 € 56 355
1 + 2 12,10 € 6 776 81 989,60 € 109 548
2 + 1 8,70 € 23 051 200 543,70 € 411 040
2 4,40 € 45 268 199 179,20 € 835 186
Totals - 81 093 602 692,50 € 1 463 249
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 15 000 000,00 € 0 Rollover! 0
5 + 1 0,00 € 0 0
5 186 683,70 € 0 7
4 + 2 4 804,30 € 1 34
4 + 1 232,40 € 39 615
4 117,60 € 90 1 215
3 + 2 76,10 € 82 1 340
2 + 2 23,30 € 1 286 20 089
3 + 1 16,10 € 1 874 27 820
3 13,40 € 4 032 56 355
1 + 2 12,10 € 7 421 109 548
2 + 1 8,70 € 28 306 411 040
2 4,40 € 59 582 835 186
Totals - 102 713 1 463 249

Associerade dragningsresultat

UK Millionaire Maker-resultat - tisdag 11 november 2014

NCK9 28604

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - tisdag 11 november 2014

 • 17
 • 33
 • 41
 • 44
 • 49
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 36 72 000,00 €
3 rätt20,00 € 1 365 27 300,00 €
Totalt- 1 401 99 300,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

My Million-resultat - tisdag 11 november 2014

TR 014 8126

Läs mer om My Million-dragningen

Super Star-resultat - tisdag 11 november 2014

Dragningen för Super Star har ännu inte tillkännagivits. Vänligen försök igen lite senare.


Läs mer om Super Star-dragningen

Belgien Joker+ resultat - tisdag 11 november 2014

 • 5
 • 6
 • 0
 • 1
 • 2
 • 2
 • Icon Constellation:
  Boogschutter
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken1 400 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 1 20 000,00 €
5 rätt2 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt200,00 € 10 2 000,00 €
3 rätt20,00 € 178 3 560,00 €
2 rätt5,00 € 1 637 8 185,00 €
1 rätt2,00 € 16 277 32 554,00 €
Stjärntecken1,50 € 7 254 10 881,00 €
Totalt- 25 357 77 180,00 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - tisdag 11 november 2014

 • 6
 • 0
 • 1
 • 9
 • 6
 • 5
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 1 1 000,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 14 1 400,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 119 1 190,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 231 2 462,00 €
Totalt- 1 365 6 052,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Föregående Nästa