EuroMillions resultat den 14 november 2014

Den 746 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den fredag 14 november 2014 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Fredag 14 november 2014
 • 17
 • 32
 • 36
 • 38
 • 48
 • 5
 • 8
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Maker:
PCR2 19559
Icon
Dragningen:
746
Icon
Jackpot:
25 319 129 €
Icon
Dragningsmaskiner:
11
Icon
Totalt antal vinnare:
2 288 208
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
3
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 13 maj 2015.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 20 235 047,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 373 794,70 £ 2 747 589,40 £ 3
5 0,00 £ 0 0,00 £ 2
4 + 2 2 748,40 £ 12 32 980,80 £ 68
4 + 1 186,20 £ 253 47 108,60 £ 878
4 100,00 £ 462 46 200,00 £ 1 634
3 + 2 36,70 £ 658 24 148,60 £ 3 177
2 + 2 11,30 £ 10 149 114 683,70 £ 47 219
3 + 1 11,70 £ 10 600 124 020,00 £ 43 666
3 10,70 £ 20 700 221 490,00 £ 80 065
1 + 2 5,70 £ 56 668 323 007,60 £ 264 968
2 + 1 6,20 £ 159 669 989 947,80 £ 653 827
2 3,50 £ 307 036 1 074 626,00 £ 1 192 701
Totals - 566 209 3 745 802,50 £ 2 288 208
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 25 319 128,90 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 515 956,40 € 1 515 956,40 € 3
5 257 978,20 € 0 0,00 € 2
4 + 2 3 793,70 € 19 72 080,30 € 68
4 + 1 257,00 € 141 36 237,00 € 878
4 138,10 € 295 40 739,50 € 1 634
3 + 2 50,70 € 554 28 087,80 € 3 177
2 + 2 15,70 € 8 173 128 316,10 € 47 219
3 + 1 16,20 € 7 758 125 679,60 € 43 666
3 14,90 € 14 779 220 207,10 € 80 065
1 + 2 7,90 € 48 764 385 235,60 € 264 968
2 + 1 8,60 € 116 996 1 006 165,60 € 653 827
2 4,80 € 226 318 1 086 326,40 € 1 192 701
Totals - 423 798 3 645 031,40 € 3 135 804
Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 25 319 128,90 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 515 956,45 € 0 0,00 € 3
5 257 978,22 € 1 257 978,22 € 2
4 + 2 3 793,80 € 10 37 938,00 € 68
4 + 1 257,10 € 188 48 334,80 € 878
4 138,15 € 348 48 076,20 € 1 634
3 + 2 50,75 € 645 32 733,75 € 3 177
2 + 2 15,71 € 9 448 148 428,08 € 47 219
3 + 1 16,25 € 8 714 141 602,50 € 43 666
3 14,90 € 16 531 246 311,90 € 80 065
1 + 2 7,91 € 52 314 413 803,74 € 264 968
2 + 1 8,68 € 129 044 1 120 101,92 € 653 827
2 4,87 € 236 203 1 150 308,61 € 1 192 701
Totals - 453 446 3 645 617,72 € 2 288 208
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 25 319 129,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 515 956,00 € 0 0,00 € 3
5 257 978,00 € 0 0,00 € 2
4 + 2 3 794,00 € 0 0,00 € 68
4 + 1 257,00 € 24 6 168,00 € 878
4 138,00 € 30 4 140,00 € 1 634
3 + 2 51,00 € 59 3 009,00 € 3 177
2 + 2 16,00 € 869 13 904,00 € 47 219
3 + 1 16,00 € 1 046 16 736,00 € 43 666
3 15,00 € 1 954 29 310,00 € 80 065
1 + 2 8,00 € 4 570 36 560,00 € 264 968
2 + 1 9,00 € 14 686 132 174,00 € 653 827
2 5,00 € 28 381 141 905,00 € 1 192 701
Totals - 51 619 383 906,00 € 2 288 208
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 25 319 128,90 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 515 956,44 € 0 0,00 € 3
5 257 978,22 € 0 0,00 € 2
4 + 2 3 793,79 € 10 37 937,90 € 68
4 + 1 257,09 € 117 30 079,53 € 878
4 138,14 € 189 26 108,46 € 1 634
3 + 2 50,75 € 521 26 440,75 € 3 177
2 + 2 15,70 € 8 688 136 401,60 € 47 219
3 + 1 16,24 € 6 253 101 548,72 € 43 666
3 14,90 € 10 106 150 579,40 € 80 065
1 + 2 7,91 € 50 818 401 970,38 € 264 968
2 + 1 8,68 € 100 832 875 221,76 € 653 827
2 4,86 € 161 509 784 933,74 € 1 192 701
Totals - 339 043 2 571 222,24 € 2 288 208
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 620 599,10 CHF 0 3
5 416 519,65 CHF 1 2
4 + 2 6 125,30 CHF 5 68
4 + 1 415,10 CHF 61 878
4 223,05 CHF 106 1 634
3 + 2 81,95 CHF 243 3 177
2 + 2 25,35 CHF 3 791 47 219
3 + 1 26,25 CHF 3 274 43 666
3 24,05 CHF 5 294 80 065
1 + 2 12,75 CHF 19 852 264 968
2 + 1 14,00 CHF 46 401 653 827
2 7,85 CHF 76 283 1 192 701
Totals - 155 311 2 288 208
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 25 319 128,90 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 515 956,40 € 0 0,00 € 3
5 257 978,20 € 0 0,00 € 2
4 + 2 3 793,70 € 9 34 143,30 € 68
4 + 1 257,00 € 60 15 420,00 € 878
4 138,10 € 115 15 881,50 € 1 634
3 + 2 50,70 € 361 18 302,70 € 3 177
2 + 2 15,70 € 4 240 66 568,00 € 47 219
3 + 1 16,20 € 3 825 61 965,00 € 43 666
3 14,90 € 6 359 94 749,10 € 80 065
1 + 2 7,90 € 22 472 177 528,80 € 264 968
2 + 1 8,60 € 54 926 472 363,60 € 653 827
2 4,80 € 93 110 446 928,00 € 1 192 701
Totals - 185 477 1 403 850,00 € 2 288 208
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 25 319 128,90 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 515 956,40 € 0 0,00 € 3
5 257 978,20 € 0 0,00 € 2
4 + 2 3 793,70 € 3 11 381,10 € 68
4 + 1 257,00 € 34 8 738,00 € 878
4 138,10 € 89 12 290,90 € 1 634
3 + 2 50,70 € 136 6 895,20 € 3 177
2 + 2 15,70 € 1 861 29 217,70 € 47 219
3 + 1 16,20 € 2 196 35 575,20 € 43 666
3 14,90 € 4 342 64 695,80 € 80 065
1 + 2 7,90 € 9 510 75 129,00 € 264 968
2 + 1 8,60 € 31 273 268 947,80 € 653 827
2 4,80 € 63 861 306 532,80 € 1 192 701
Totals - 113 305 819 403,50 € 2 288 208
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 25 319 128,90 € 0 Rollover! 0
5 + 1 515 956,40 € 0 3
5 257 978,20 € 1 2
4 + 2 3 793,70 € 5 68
4 + 1 257,00 € 61 878
4 138,10 € 106 1 634
3 + 2 50,70 € 243 3 177
2 + 2 15,70 € 3 791 47 219
3 + 1 16,20 € 3 274 43 666
3 14,90 € 5 294 80 065
1 + 2 7,90 € 19 852 264 968
2 + 1 8,60 € 46 401 653 827
2 4,80 € 76 283 1 192 701
Totals - 155 311 2 288 208

Associerade dragningsresultat

UK Millionaire Maker-resultat - fredag 14 november 2014

PCR2 19559

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - fredag 14 november 2014

 • 10
 • 16
 • 19
 • 34
 • 39
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 51 102 000,00 €
3 rätt20,00 € 2 315 46 300,00 €
Totalt- 2 366 148 300,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

My Million-resultat - fredag 14 november 2014

RM 544 2851

Läs mer om My Million-dragningen

Super Star-resultat - fredag 14 november 2014

Dragningen för Super Star har ännu inte tillkännagivits. Vänligen försök igen lite senare.


Läs mer om Super Star-dragningen

Belgien Joker+ resultat - fredag 14 november 2014

 • 1
 • 7
 • 7
 • 3
 • 8
 • 4
 • Icon Constellation:
  Weegschaal
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken1 400 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 5 10 000,00 €
4 rätt200,00 € 24 4 800,00 €
3 rätt20,00 € 330 6 600,00 €
2 rätt5,00 € 3 109 15 545,00 €
1 rätt2,00 € 30 753 61 506,00 €
Stjärntecken1,50 € 15 120 22 680,00 €
Totalt- 49 341 121 131,00 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - fredag 14 november 2014

 • 1
 • 4
 • 5
 • 8
 • 6
 • 1
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 1 1 000,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 12 1 200,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 163 1 630,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 529 3 058,00 €
Totalt- 1 705 6 888,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Föregående Nästa