EuroMillions resultat den 14 oktober 2011

Den 424 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den fredag 14 oktober 2011 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Fredag 14 oktober 2011
 • 12
 • 23
 • 29
 • 32
 • 47
 • 3
 • 5
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Raffle:
GRG2 85911
Icon
Dragningen:
424
Icon
Jackpot:
27 483 911 €
Icon
Dragningsmaskiner:
Machine 1
Icon
Totalt antal vinnare:
3 238 952
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
E1
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 11 april 2012.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 24 130 874,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 93 333,50 £ 2 186 667,00 £ 13
5 33 703,80 £ 1 33 703,80 £ 12
4 + 2 1 685,10 £ 20 33 702,00 £ 120
4 + 1 96,80 £ 369 35 719,20 £ 1 827
4 64,40 £ 558 35 935,20 £ 2 745
3 + 2 23,50 £ 899 21 126,50 £ 5 373
2 + 2 7,70 £ 12 927 99 537,90 £ 74 813
3 + 1 7,70 £ 14 019 107 946,30 £ 71 994
3 8,00 £ 24 571 196 568,00 £ 115 646
1 + 2 4,20 £ 65 138 273 579,60 £ 383 529
2 + 1 4,50 £ 195 420 879 390,00 £ 984 633
2 2,80 £ 346 275 969 570,00 £ 1 598 247
Totals - 660 199 2 873 445,50 £ 3 238 952
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 27 483 911,30 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 144 045,10 € 4 576 180,40 € 13
5 52 016,20 € 3 156 048,60 € 12
4 + 2 2 600,80 € 28 72 822,40 € 120
4 + 1 149,40 € 397 59 311,80 € 1 827
4 99,40 € 681 67 691,40 € 2 745
3 + 2 36,30 € 1 060 38 478,00 € 5 373
2 + 2 11,90 € 15 893 189 126,70 € 74 813
3 + 1 11,90 € 16 451 195 766,90 € 71 994
3 12,40 € 26 795 332 258,00 € 115 646
1 + 2 6,60 € 83 194 549 080,40 € 383 529
2 + 1 6,90 € 225 879 1 558 565,10 € 984 633
2 4,30 € 373 327 1 605 306,10 € 1 598 247
Totals - 743 712 5 400 635,80 € 4 726 376
Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 27 483 911,30 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 144 045,13 € 6 864 270,78 € 13
5 52 016,30 € 5 260 081,50 € 12
4 + 2 2 600,81 € 24 62 419,44 € 120
4 + 1 149,47 € 394 58 891,18 € 1 827
4 99,48 € 615 61 180,20 € 2 745
3 + 2 36,30 € 1 191 43 233,30 € 5 373
2 + 2 11,99 € 16 404 196 683,96 € 74 813
3 + 1 11,92 € 16 091 191 804,72 € 71 994
3 12,48 € 25 658 320 211,84 € 115 646
1 + 2 6,61 € 83 008 548 682,88 € 383 529
2 + 1 6,97 € 222 424 1 550 295,28 € 984 633
2 4,39 € 358 093 1 572 028,27 € 1 598 247
Totals - 723 913 5 729 783,35 € 3 238 952
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 27 483 911,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 144 045,00 € 0 0,00 € 13
5 52 016,00 € 0 0,00 € 12
4 + 2 2 601,00 € 1 2 601,00 € 120
4 + 1 149,00 € 17 2 533,00 € 1 827
4 99,00 € 37 3 663,00 € 2 745
3 + 2 36,00 € 56 2 016,00 € 5 373
2 + 2 12,00 € 988 11 856,00 € 74 813
3 + 1 12,00 € 1 194 14 328,00 € 71 994
3 12,00 € 2 099 25 188,00 € 115 646
1 + 2 7,00 € 5 329 37 303,00 € 383 529
2 + 1 7,00 € 16 751 117 257,00 € 984 633
2 4,00 € 31 549 126 196,00 € 1 598 247
Totals - 58 021 342 941,00 € 3 238 952
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 27 483 911,30 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 144 045,13 € 1 144 045,13 € 13
5 52 016,29 € 3 156 048,87 € 12
4 + 2 2 600,81 € 21 54 617,01 € 120
4 + 1 149,47 € 270 40 356,90 € 1 827
4 99,48 € 293 29 147,64 € 2 745
3 + 2 36,30 € 1 082 39 276,60 € 5 373
2 + 2 11,99 € 15 867 190 245,33 € 74 813
3 + 1 11,92 € 11 045 131 656,40 € 71 994
3 12,48 € 15 303 190 981,44 € 115 646
1 + 2 6,61 € 85 487 565 069,07 € 383 529
2 + 1 6,97 € 158 166 1 102 417,02 € 984 633
2 4,39 € 223 722 982 139,58 € 1 598 247
Totals - 511 260 3 626 000,99 € 3 238 952

Av 39 012 223 deltagare.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 178 760,00 CHF 0 13
5 64 552,20 CHF 0 12
4 + 2 4 395,55 CHF 12 120
4 + 1 252,60 CHF 125 1 827
4 168,15 CHF 196 2 745
3 + 2 61,35 CHF 396 5 373
2 + 2 20,25 CHF 4 880 74 813
3 + 1 20,15 CHF 4 747 71 994
3 21,10 CHF 7 295 115 646
1 + 2 11,15 CHF 23 580 383 529
2 + 1 11,80 CHF 59 276 984 633
2 7,45 CHF 89 041 1 598 247
Totals - 189 548 3 238 952
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 27 483 911,30 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 144 045,10 € 0 0,00 € 13
5 52 016,20 € 0 0,00 € 12
4 + 2 2 600,80 € 8 20 806,40 € 120
4 + 1 149,40 € 172 25 696,80 € 1 827
4 99,40 € 248 24 651,20 € 2 745
3 + 2 36,30 € 454 16 480,20 € 5 373
2 + 2 11,90 € 5 661 67 365,90 € 74 813
3 + 1 11,90 € 5 759 68 532,10 € 71 994
3 12,40 € 8 968 111 203,20 € 115 646
1 + 2 6,60 € 26 763 176 635,80 € 383 529
2 + 1 6,90 € 70 214 484 476,60 € 984 633
2 4,30 € 109 229 469 684,70 € 1 598 247
Totals - 227 476 1 465 532,90 € 3 238 952
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 27 483 911,30 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 144 045,10 € 0 0,00 € 13
5 52 016,20 € 0 0,00 € 12
4 + 2 2 600,80 € 6 15 604,80 € 120
4 + 1 149,40 € 83 12 400,20 € 1 827
4 99,40 € 117 11 629,80 € 2 745
3 + 2 36,30 € 235 8 530,50 € 5 373
2 + 2 11,90 € 2 193 26 096,70 € 74 813
3 + 1 11,90 € 2 688 31 987,20 € 71 994
3 12,40 € 4 957 61 466,80 € 115 646
1 + 2 6,60 € 11 030 72 798,00 € 383 529
2 + 1 6,90 € 36 503 251 870,70 € 984 633
2 4,30 € 67 011 288 147,30 € 1 598 247
Totals - 124 823 780 532,00 € 3 238 952
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 27 483 911,30 € 0 Rollover! 0
5 + 1 144 045,10 € 0 13
5 52 016,20 € 0 12
4 + 2 2 600,80 € 12 120
4 + 1 149,40 € 125 1 827
4 99,40 € 196 2 745
3 + 2 36,30 € 396 5 373
2 + 2 11,90 € 4 880 74 813
3 + 1 11,90 € 4 747 71 994
3 12,40 € 7 295 115 646
1 + 2 6,60 € 23 580 383 529
2 + 1 6,90 € 59 276 984 633
2 4,30 € 89 041 1 598 247
Totals - 189 548 3 238 952
Icon
3 238 952
lotter vann i denna dragning.
Icon
39 012 223
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
83 av 1 000
1 000 vinster per, 83 sålda lotter.

Associerade dragningsresultat

Millionaire Raffle-resultat - fredag 14 oktober 2011

GRG2 85911

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - fredag 14 oktober 2011

 • 17
 • 42
 • 45
 • 49
 • 50
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 60 120 000,00 €
3 rätt20,00 € 2 208 44 160,00 €
Totalt- 2 268 164 160,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

Frankrike Joker+ resultat - fredag 14 oktober 2011

 • 1
 • 7
 • 4
 • 8
 • 4
 • 1
 • 5

Den Frankrike Joker+-vinstinformationen har ännu inte släppts.


Läs mer om Franska Joker-dragningen

Super Star-resultat - fredag 14 oktober 2011

S864K
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 Rätt i exakt ordning250 000,00 CHF 1 250 000,00 CHF
Första 2 + Sista 23 343,75 CHF 6 20 062,50 CHF
Första 3 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 31 393,20 CHF 12 16 718,40 CHF
Första 4 eller Sista 41 376,85 CHF 17 23 406,45 CHF
Första 2 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 2218,05 CHF 92 20 060,60 CHF
Första 3 eller Sista 350,00 CHF 196 9 800,00 CHF
Första 1 + Sista 117,60 CHF 427 7 515,20 CHF
Första 2 eller Sista 210,35 CHF 2 104 21 776,40 CHF
Första 1 eller Sista 14,10 CHF 20 342 83 402,20 CHF
Totalt- 23 197 452 741,75 CHF

Läs mer om Super Star-dragningen

Belgien Joker+ resultat - fredag 14 oktober 2011

 • 4
 • 4
 • 4
 • 2
 • 3
 • 2
 • Icon Constellation:
  Maagd
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken1 700 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 4 8 000,00 €
4 rätt200,00 € 36 7 200,00 €
3 rätt20,00 € 316 6 320,00 €
2 rätt5,00 € 3 265 16 325,00 €
1 rätt2,00 € 33 436 66 872,00 €
Stjärntecken1,50 € 14 732 22 098,00 €
Totalt- 51 789 126 815,00 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - fredag 14 oktober 2011

 • 4
 • 4
 • 4
 • 2
 • 9
 • 0
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 2 2 000,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 18 1 800,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 173 1 730,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 840 3 680,00 €
Totalt- 2 033 9 210,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Föregående Nästa