Wyniki loterii EuroMillions z 14 października 2011 r.

424. losowanie EuroMillions miało miejsce w piątek, 14 października 2011 r. o godz. 21:00 CET (20:00 GMT), a wylosowanymi liczbami EuroMillions były:

Piątek 14 października 2011
 • 12
 • 23
 • 29
 • 32
 • 47
 • 3
 • 5
Wyświetl w kolejności losowania
Millionaire Raffle:
GRG2 85911
Icon
Losowanie:
424
Icon
Główna wygrana:
27 483 911 €
Icon
Maszyna losująca:
Machine 1
Icon
Liczba zwycięzców:
3 238 952
Icon
Wynik:
Kumulacja
Icon
Zestaw kul:
E1
Zwycięzcy loterii EuroMillions w Wielka Brytania muszą zgłosić się po odbiór nagród w ciągu 180 dni od daty losowania. W związku z tym losy zakupione na to losowanie zachowują ważność do środa 11 kwietnia 2012 r.
Zwycięskie liczby Nagroda na jednego zwycięzcę Zwycięzcy w Wielkiej Brytanii Suma nagród Liczba zwycięzców
5 + 2 24 130 874,00 £ 0 0,00 £ Kumulacja! 0
5 + 1 93 333,50 £ 2 186 667,00 £ 13
5 33 703,80 £ 1 33 703,80 £ 12
4 + 2 1 685,10 £ 20 33 702,00 £ 120
4 + 1 96,80 £ 369 35 719,20 £ 1 827
4 64,40 £ 558 35 935,20 £ 2 745
3 + 2 23,50 £ 899 21 126,50 £ 5 373
2 + 2 7,70 £ 12 927 99 537,90 £ 74 813
3 + 1 7,70 £ 14 019 107 946,30 £ 71 994
3 8,00 £ 24 571 196 568,00 £ 115 646
1 + 2 4,20 £ 65 138 273 579,60 £ 383 529
2 + 1 4,50 £ 195 420 879 390,00 £ 984 633
2 2,80 £ 346 275 969 570,00 £ 1 598 247
Totals - 660 199 2 873 445,50 £ 3 238 952
Zwycięskie liczby Nagroda na jednego zwycięzcę Zwycięzcy we Francji Suma nagród Liczba zwycięzców
5 + 2 27 483 911,30 € 0 0,00 € Kumulacja! 0
5 + 1 144 045,10 € 4 576 180,40 € 13
5 52 016,20 € 3 156 048,60 € 12
4 + 2 2 600,80 € 28 72 822,40 € 120
4 + 1 149,40 € 397 59 311,80 € 1 827
4 99,40 € 681 67 691,40 € 2 745
3 + 2 36,30 € 1 060 38 478,00 € 5 373
2 + 2 11,90 € 15 893 189 126,70 € 74 813
3 + 1 11,90 € 16 451 195 766,90 € 71 994
3 12,40 € 26 795 332 258,00 € 115 646
1 + 2 6,60 € 83 194 549 080,40 € 383 529
2 + 1 6,90 € 225 879 1 558 565,10 € 984 633
2 4,30 € 373 327 1 605 306,10 € 1 598 247
Totals - 743 712 5 400 635,80 € 4 726 376
Zwycięskie liczby Nagroda na jednego zwycięzcę Zwycięzcy we Hiszpanii Suma nagród Liczba zwycięzców
5 + 2 27 483 911,30 € 0 0,00 € Kumulacja! 0
5 + 1 144 045,13 € 6 864 270,78 € 13
5 52 016,30 € 5 260 081,50 € 12
4 + 2 2 600,81 € 24 62 419,44 € 120
4 + 1 149,47 € 394 58 891,18 € 1 827
4 99,48 € 615 61 180,20 € 2 745
3 + 2 36,30 € 1 191 43 233,30 € 5 373
2 + 2 11,99 € 16 404 196 683,96 € 74 813
3 + 1 11,92 € 16 091 191 804,72 € 71 994
3 12,48 € 25 658 320 211,84 € 115 646
1 + 2 6,61 € 83 008 548 682,88 € 383 529
2 + 1 6,97 € 222 424 1 550 295,28 € 984 633
2 4,39 € 358 093 1 572 028,27 € 1 598 247
Totals - 723 913 5 729 783,35 € 3 238 952
Zwycięskie liczby Nagroda na jednego zwycięzcę Zwycięzcy we Irlandia Suma nagród Liczba zwycięzców
5 + 2 27 483 911,00 € 0 0,00 € Kumulacja! 0
5 + 1 144 045,00 € 0 0,00 € 13
5 52 016,00 € 0 0,00 € 12
4 + 2 2 601,00 € 1 2 601,00 € 120
4 + 1 149,00 € 17 2 533,00 € 1 827
4 99,00 € 37 3 663,00 € 2 745
3 + 2 36,00 € 56 2 016,00 € 5 373
2 + 2 12,00 € 988 11 856,00 € 74 813
3 + 1 12,00 € 1 194 14 328,00 € 71 994
3 12,00 € 2 099 25 188,00 € 115 646
1 + 2 7,00 € 5 329 37 303,00 € 383 529
2 + 1 7,00 € 16 751 117 257,00 € 984 633
2 4,00 € 31 549 126 196,00 € 1 598 247
Totals - 58 021 342 941,00 € 3 238 952
Zwycięskie liczby Nagroda na jednego zwycięzcę Zwycięzcy we Portugalii Suma nagród Liczba zwycięzców
5 + 2 27 483 911,30 € 0 0,00 € Kumulacja! 0
5 + 1 144 045,13 € 1 144 045,13 € 13
5 52 016,29 € 3 156 048,87 € 12
4 + 2 2 600,81 € 21 54 617,01 € 120
4 + 1 149,47 € 270 40 356,90 € 1 827
4 99,48 € 293 29 147,64 € 2 745
3 + 2 36,30 € 1 082 39 276,60 € 5 373
2 + 2 11,99 € 15 867 190 245,33 € 74 813
3 + 1 11,92 € 11 045 131 656,40 € 71 994
3 12,48 € 15 303 190 981,44 € 115 646
1 + 2 6,61 € 85 487 565 069,07 € 383 529
2 + 1 6,97 € 158 166 1 102 417,02 € 984 633
2 4,39 € 223 722 982 139,58 € 1 598 247
Totals - 511 260 3 626 000,99 € 3 238 952

Spośród 39 012 223 zgłoszeń.

Zwycięskie liczby Nagroda na jednego zwycięzcę Zwycięzcy we Luksemburgu i Szwajcarii Liczba zwycięzców
5 + 2 0,00 CHF 0 Kumulacja! 0
5 + 1 178 760,00 CHF 0 13
5 64 552,20 CHF 0 12
4 + 2 4 395,55 CHF 12 120
4 + 1 252,60 CHF 125 1 827
4 168,15 CHF 196 2 745
3 + 2 61,35 CHF 396 5 373
2 + 2 20,25 CHF 4 880 74 813
3 + 1 20,15 CHF 4 747 71 994
3 21,10 CHF 7 295 115 646
1 + 2 11,15 CHF 23 580 383 529
2 + 1 11,80 CHF 59 276 984 633
2 7,45 CHF 89 041 1 598 247
Totals - 189 548 3 238 952
Zwycięskie liczby Nagroda na jednego zwycięzcę Zwycięzcy we Belgii Suma nagród Liczba zwycięzców
5 + 2 27 483 911,30 € 0 0,00 € Kumulacja! 0
5 + 1 144 045,10 € 0 0,00 € 13
5 52 016,20 € 0 0,00 € 12
4 + 2 2 600,80 € 8 20 806,40 € 120
4 + 1 149,40 € 172 25 696,80 € 1 827
4 99,40 € 248 24 651,20 € 2 745
3 + 2 36,30 € 454 16 480,20 € 5 373
2 + 2 11,90 € 5 661 67 365,90 € 74 813
3 + 1 11,90 € 5 759 68 532,10 € 71 994
3 12,40 € 8 968 111 203,20 € 115 646
1 + 2 6,60 € 26 763 176 635,80 € 383 529
2 + 1 6,90 € 70 214 484 476,60 € 984 633
2 4,30 € 109 229 469 684,70 € 1 598 247
Totals - 227 476 1 465 532,90 € 3 238 952
Zwycięskie liczby Nagroda na jednego zwycięzcę Zwycięzcy we Austrii Suma nagród Liczba zwycięzców
5 + 2 27 483 911,30 € 0 0,00 € Kumulacja! 0
5 + 1 144 045,10 € 0 0,00 € 13
5 52 016,20 € 0 0,00 € 12
4 + 2 2 600,80 € 6 15 604,80 € 120
4 + 1 149,40 € 83 12 400,20 € 1 827
4 99,40 € 117 11 629,80 € 2 745
3 + 2 36,30 € 235 8 530,50 € 5 373
2 + 2 11,90 € 2 193 26 096,70 € 74 813
3 + 1 11,90 € 2 688 31 987,20 € 71 994
3 12,40 € 4 957 61 466,80 € 115 646
1 + 2 6,60 € 11 030 72 798,00 € 383 529
2 + 1 6,90 € 36 503 251 870,70 € 984 633
2 4,30 € 67 011 288 147,30 € 1 598 247
Totals - 124 823 780 532,00 € 3 238 952
Zwycięskie liczby Nagroda na jednego zwycięzcę Zwycięzcy we Luksemburgu i Szwajcarii Liczba zwycięzców
5 + 2 27 483 911,30 € 0 Kumulacja! 0
5 + 1 144 045,10 € 0 13
5 52 016,20 € 0 12
4 + 2 2 600,80 € 12 120
4 + 1 149,40 € 125 1 827
4 99,40 € 196 2 745
3 + 2 36,30 € 396 5 373
2 + 2 11,90 € 4 880 74 813
3 + 1 11,90 € 4 747 71 994
3 12,40 € 7 295 115 646
1 + 2 6,60 € 23 580 383 529
2 + 1 6,90 € 59 276 984 633
2 4,30 € 89 041 1 598 247
Totals - 189 548 3 238 952
Icon
3 238 952
kuponów zdobyło nagrodę w tym losowaniu.
Icon
39 012 223
Kupiono 39 012 223 losów do tego losowania.
Icon
83 na 1 000
Na każde 1 000 nabytych kuponów, 83 zdobyło nagrodę.

Wyniki Millionaire Raffle - piątek 14 października 2011

GRG2 85911

Dowiedz się więcej na temat losowania loterii Millionaire Maker

Wyniki loterii EuroMillions Plus - piątek 14 października 2011

 • 17
 • 42
 • 45
 • 49
 • 50
Zwycięskie liczby Nagroda na jednego zwycięzcę Zwycięzcy Suma nagród
5 cyfr500 000,00 € 0 0,00 €
4 cyfr2 000,00 € 60 120 000,00 €
3 cyfr20,00 € 2 208 44 160,00 €
Łączna- 2 268 164 160,00 €

Dowiedz się więcej na temat losowania loterii EuroMillions Plus

Wyniki Francuski Joker+ - piątek 14 października 2011

 • 1
 • 7
 • 4
 • 8
 • 4
 • 1
 • 5

Informacje na temat nagród we Francuski Joker+ nie zostały jeszcze opublikowane.


Dowiedz się więcej na temat losowania loterii Francuski Joker+

Wyniki gry Super Star - piątek 14 października 2011

S864K
Zwycięskie liczby Nagroda na jednego zwycięzcę Zwycięzcy Suma nagród
5 cyfr w odpowiedniej kolejności250 000,00 CHF 1 250 000,00 CHF
2 pierwsze + 2 ostatnie cyfry3 343,75 CHF 6 20 062,50 CHF
3 pierwsze + ostatnia lub pierwsza + 3 ostatnie1 393,20 CHF 12 16 718,40 CHF
4 pierwsze lub 4 ostatnie cyfry1 376,85 CHF 17 23 406,45 CHF
2 pierwsze + ostatnia lub pierwsza + 2 ostatnie218,05 CHF 92 20 060,60 CHF
3 pierwsze lub 3 ostatnie cyfry50,00 CHF 196 9 800,00 CHF
1 pierwsze + 1 ostatnie cyfry17,60 CHF 427 7 515,20 CHF
2 pierwsze lub 2 ostatnie cyfry10,35 CHF 2 104 21 776,40 CHF
1 pierwsze lub 1 ostatnie cyfry4,10 CHF 20 342 83 402,20 CHF
Łączna- 23 197 452 741,75 CHF

Dowiedz się więcej na temat losowania loterii Super Star

Wyniki belgijskiego Jokera+ - piątek 14 października 2011

 • 4
 • 4
 • 4
 • 2
 • 3
 • 2
 • Icon Constellation:
  Maagd
Zwycięskie liczby Nagroda na jednego zwycięzcę Zwycięzcy Suma nagród
6 cyfr + znak zodiaku1 700 000,00 € 0 0,00 €
6 cyfr20 000,00 € 0 0,00 €
5 cyfr2 000,00 € 4 8 000,00 €
4 cyfr200,00 € 36 7 200,00 €
3 cyfr20,00 € 316 6 320,00 €
2 cyfr5,00 € 3 265 16 325,00 €
1 cyfr2,00 € 33 436 66 872,00 €
Znak zodiaku1,50 € 14 732 22 098,00 €
Łączna- 51 789 126 815,00 €

Dowiedz się więcej na temat losowania loterii Belgijski Joker+

Wyniki austriackiego Jokera

Jako, że losowanie austriackiego Jokera odbywa się w innych dniach niż loterii EuroMillions, wyniki właściwych losowań znajdują się na stronie dotyczącej austriackiego Jokera:


Dowiedz się więcej na temat losowania loterii Austriacki Joker

Wyniki luksemburskiego Jokera - piątek 14 października 2011

 • 4
 • 4
 • 4
 • 2
 • 9
 • 0
Zwycięskie liczby Nagroda na jednego zwycięzcę Zwycięzcy Suma nagród
6 cyfr500 000,00 € 0 0,00 €
5 ostatnich cyfr w odpowiedniej kolejności10 000,00 € 0 0,00 €
4 ostatnich cyfr w odpowiedniej kolejności1 000,00 € 2 2 000,00 €
3 ostatnich cyfr w odpowiedniej kolejności100,00 € 18 1 800,00 €
2 ostatnich cyfr w odpowiedniej kolejności10,00 € 173 1 730,00 €
1 ostatnich cyfr w odpowiedniej kolejności2,00 € 1 840 3 680,00 €
Łączna- 2 033 9 210,00 €

Dowiedz się więcej na temat losowania loterii Luksemburski Joker
Poprzednie Następne