EuroMillions resultat den 30 augusti 2016

Den 933 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den tisdag 30 augusti 2016 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:

Tisdag 30 augusti 2016
 • 13
 • 16
 • 29
 • 35
 • 42
 • 6
 • 8
Visas i den ordning de drogs
Millionaire Maker:
MVH6 11628
Icon
Dragningen:
933
Icon
Jackpot:
30 018 586 €
Icon
Dragningsmaskiner:
11
Icon
Totalt antal vinnare:
1 518 997
Icon
Resultat:
Rollover
Icon
Bolluppsättningar:
3
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 26 februari 2017.
Antal rätt Vinst per vinnare Brittiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 25 605 853,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 0,00 £ 0 0,00 £ 6
5 0,00 £ 0 0,00 £ 5
4 + 2 2 622,80 £ 5 13 114,00 £ 39
4 + 1 122,60 £ 146 17 899,60 £ 730
4 66,20 £ 289 19 131,80 £ 1 351
3 + 2 37,40 £ 345 12 903,00 £ 1 706
2 + 2 11,80 £ 5 129 60 522,20 £ 24 722
3 + 1 9,40 £ 6 506 61 156,40 £ 29 884
3 8,10 £ 12 741 103 202,10 £ 57 774
1 + 2 6,40 £ 26 250 168 000,00 £ 127 940
2 + 1 5,20 £ 93 601 486 725,20 £ 432 657
2 2,70 £ 184 393 497 861,10 £ 842 183
Totals - 329 405 1 440 515,40 £ 1 518 997
Antal rätt Vinst per vinnare Franska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 30 018 585,90 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 156 756,50 € 2 313 513,00 € 6
5 62 702,60 € 1 62 702,60 € 5
4 + 2 4 019,30 € 9 36 173,70 € 39
4 + 1 187,80 € 131 24 601,80 € 730
4 101,50 € 208 21 112,00 € 1 351
3 + 2 57,40 € 319 18 310,60 € 1 706
2 + 2 18,20 € 4 465 81 263,00 € 24 722
3 + 1 14,40 € 5 249 75 585,60 € 29 884
3 12,50 € 10 015 125 187,50 € 57 774
1 + 2 9,90 € 23 349 231 155,10 € 127 940
2 + 1 7,90 € 76 886 607 399,40 € 432 657
2 4,10 € 150 038 615 155,80 € 842 183
Totals - 270 672 2 212 160,10 € 2 060 341
Antal rätt Vinst per vinnare Spanska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 30 018 585,90 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 156 756,53 € 4 627 026,12 € 6
5 62 702,61 € 1 62 702,61 € 5
4 + 2 4 019,40 € 7 28 135,80 € 39
4 + 1 187,89 € 206 38 705,34 € 730
4 101,53 € 355 36 043,15 € 1 351
3 + 2 57,43 € 444 25 498,92 € 1 706
2 + 2 18,23 € 5 985 109 106,55 € 24 722
3 + 1 14,43 € 7 180 103 607,40 € 29 884
3 12,55 € 13 886 174 269,30 € 57 774
1 + 2 9,96 € 30 348 302 266,08 € 127 940
2 + 1 7,97 € 100 521 801 152,37 € 432 657
2 4,19 € 195 020 817 133,80 € 842 183
Totals - 353 957 3 125 647,44 € 1 518 997
Antal rätt Vinst per vinnare Irlandsk vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 30 018 585,92 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 156 757,00 € 0 0,00 € 6
5 62 703,00 € 0 0,00 € 5
4 + 2 4 019,00 € 1 4 019,00 € 39
4 + 1 188,00 € 14 2 632,00 € 730
4 102,00 € 38 3 876,00 € 1 351
3 + 2 57,00 € 36 2 052,00 € 1 706
2 + 2 18,00 € 562 10 116,00 € 24 722
3 + 1 14,00 € 700 9 800,00 € 29 884
3 13,00 € 1 365 17 745,00 € 57 774
1 + 2 10,00 € 2 720 27 200,00 € 127 940
2 + 1 8,00 € 10 130 81 040,00 € 432 657
2 4,00 € 20 273 81 092,00 € 842 183
Totals - 35 839 239 572,00 € 1 518 997
Antal rätt Vinst per vinnare Portugisiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 30 018 585,90 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 156 756,52 € 0 0,00 € 6
5 62 702,61 € 0 0,00 € 5
4 + 2 4 019,39 € 4 16 077,56 € 39
4 + 1 187,89 € 99 18 601,11 € 730
4 101,52 € 174 17 664,48 € 1 351
3 + 2 57,42 € 225 12 919,50 € 1 706
2 + 2 18,22 € 3 898 71 021,56 € 24 722
3 + 1 14,42 € 4 170 60 131,40 € 29 884
3 12,54 € 7 833 98 225,82 € 57 774
1 + 2 9,95 € 20 605 205 019,75 € 127 940
2 + 1 7,97 € 64 718 515 802,46 € 432 657
2 4,18 € 122 391 511 594,38 € 842 183
Totals - 224 117 1 527 058,02 € 1 518 997

Av 19 594 566 deltagare, var 2 845 999 från Portugal, varav 2 599 793 genererades av ett kombinationssystem på 1 403 668 lotter.

Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 172 071,35 CHF 0 6
5 108 546,50 CHF 2 5
4 + 2 6 958,10 CHF 7 39
4 + 1 325,25 CHF 48 730
4 175,75 CHF 114 1 351
3 + 2 99,40 CHF 127 1 706
2 + 2 31,55 CHF 1 807 24 722
3 + 1 24,95 CHF 2 336 29 884
3 21,70 CHF 4 392 57 774
1 + 2 17,25 CHF 9 519 127 940
2 + 1 13,80 CHF 33 178 432 657
2 7,25 CHF 63 535 842 183
Totals - 115 065 1 518 997
Antal rätt Vinst per vinnare Belgiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 30 018 585,90 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 156 756,50 € 0 0,00 € 6
5 62 702,60 € 0 0,00 € 5
4 + 2 4 019,30 € 5 20 096,50 € 39
4 + 1 187,80 € 43 8 075,40 € 730
4 101,50 € 94 9 541,00 € 1 351
3 + 2 57,40 € 115 6 601,00 € 1 706
2 + 2 18,20 € 1 511 27 500,20 € 24 722
3 + 1 14,40 € 1 983 28 555,20 € 29 884
3 12,50 € 3 935 49 187,50 € 57 774
1 + 2 9,90 € 7 898 78 190,20 € 127 940
2 + 1 7,90 € 28 389 224 273,10 € 432 657
2 4,10 € 55 121 225 996,10 € 842 183
Totals - 99 094 678 016,20 € 1 518 997
Antal rätt Vinst per vinnare Österrikiska vinnare Vinstbelopp totalt Totalt antal vinnare
5 + 2 30 018 585,90 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 156 756,50 € 0 0,00 € 6
5 62 702,60 € 1 62 702,60 € 5
4 + 2 4 019,30 € 1 4 019,30 € 39
4 + 1 187,80 € 43 8 075,40 € 730
4 101,50 € 79 8 018,50 € 1 351
3 + 2 57,40 € 95 5 453,00 € 1 706
2 + 2 18,20 € 1 365 24 843,00 € 24 722
3 + 1 14,40 € 1 760 25 344,00 € 29 884
3 12,50 € 3 607 45 087,50 € 57 774
1 + 2 9,90 € 7 251 71 784,90 € 127 940
2 + 1 7,90 € 25 234 199 348,60 € 432 657
2 4,10 € 51 412 210 789,20 € 842 183
Totals - 90 848 665 466,00 € 1 518 997
Antal rätt Vinst per vinnare Luxemburgska & schweiziska vinnare Totalt antal vinnare
5 + 2 30 018 585,90 € 0 Rollover! 0
5 + 1 156 756,50 € 0 6
5 62 702,60 € 2 5
4 + 2 4 019,30 € 7 39
4 + 1 187,80 € 48 730
4 101,50 € 114 1 351
3 + 2 57,40 € 127 1 706
2 + 2 18,20 € 1 807 24 722
3 + 1 14,40 € 2 336 29 884
3 12,50 € 4 392 57 774
1 + 2 9,90 € 9 519 127 940
2 + 1 7,90 € 33 178 432 657
2 4,10 € 63 535 842 183
Totals - 115 065 1 518 997
Icon
1 518 997
lotter vann i denna dragning.
Icon
19 594 566
kuponger köptes inför denna dragning.
Icon
78 av 1 000
1 000 vinster per, 78 sålda lotter.

Associerade dragningsresultat

UK Millionaire Maker-resultat - tisdag 30 augusti 2016

MVH6 11628

Läs mer om Millionaire Maker-dragningen

EuroMillions Plus-resultat - tisdag 30 augusti 2016

 • 1
 • 7
 • 11
 • 34
 • 36
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
4 rätt2 000,00 € 33 66 000,00 €
3 rätt20,00 € 1 768 35 360,00 €
Totalt- 1 801 101 360,00 €

Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen

My Million-resultat - tisdag 30 augusti 2016

AX 155 8028

Läs mer om My Million-dragningen

Super Star-resultat - tisdag 30 augusti 2016

J334V
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
5 Rätt i exakt ordning0,00 CHF 0 0,00 CHF
Första 2 + Sista 23 677,05 CHF 3 11 031,15 CHF
Första 3 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 34 596,30 CHF 2 9 192,60 CHF
Första 4 eller Sista 4919,25 CHF 14 12 869,50 CHF
Första 2 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 2282,85 CHF 39 11 031,15 CHF
Första 3 eller Sista 349,00 CHF 122 5 978,00 CHF
Första 1 + Sista 122,50 CHF 184 4 140,00 CHF
Första 2 eller Sista 210,40 CHF 1 150 11 960,00 CHF
Första 1 eller Sista 14,10 CHF 11 207 45 948,70 CHF
Totalt- 12 721 112 151,10 CHF

Läs mer om Super Star-dragningen

Belgien Joker+ resultat - tisdag 30 augusti 2016

 • 8
 • 1
 • 5
 • 7
 • 3
 • 7
 • Icon Constellation:
  Maagd
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt plus stjärntecken2 000 000,00 € 0 0,00 €
6 rätt20 000,00 € 0 0,00 €
5 rätt2 000,00 € 1 2 000,00 €
4 rätt200,00 € 19 3 800,00 €
3 rätt20,00 € 212 4 240,00 €
2 rätt5,00 € 1 969 9 845,00 €
1 rätt2,00 € 19 918 39 836,00 €
Stjärntecken1,50 € 9 048 13 572,00 €
Totalt- 31 167 73 293,00 €

Läs mer om Belgien Joker+-dragningen

Jokerresultat Österrike

Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:


Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen

Luxemburg Joker-resultat - tisdag 30 augusti 2016

 • 5
 • 0
 • 1
 • 8
 • 7
 • 4
Antal rätt Vinst per vinnare Vinnare Vinstbelopp totalt
6 rätt500 000,00 € 0 0,00 €
Sista 5 rätt i exakt ordning10 000,00 € 0 0,00 €
Sista 4 rätt i exakt ordning1 000,00 € 1 1 000,00 €
Sista 3 rätt i exakt ordning100,00 € 6 600,00 €
Sista 2 rätt i exakt ordning10,00 € 98 980,00 €
Sista 1 rätt i exakt ordning2,00 € 1 173 2 346,00 €
Totalt- 1 278 4 926,00 €

Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
Föregående Nästa