Wyniki loterii EuroMillions z 30 sierpnia 2016 r.

933. losowanie EuroMillions miało miejsce w wtorek, 30 sierpnia 2016 r. o godz. 21:00 CET (20:00 GMT), a wylosowanymi liczbami EuroMillions były:

Wtorek 30 sierpnia 2016
 • 13
 • 16
 • 29
 • 35
 • 42
 • 6
 • 8
Wyświetl w kolejności losowania
Millionaire Maker:
MVH6 11628
Icon
Losowanie:
933
Icon
Główna wygrana:
30 018 586 €
Icon
Maszyna losująca:
11
Icon
Liczba zwycięzców:
1 518 997
Icon
Wynik:
Kumulacja
Icon
Zestaw kul:
3
Zwycięzcy loterii EuroMillions w Wielka Brytania muszą zgłosić się po odbiór nagród w ciągu 180 dni od daty losowania. W związku z tym losy zakupione na to losowanie zachowują ważność do niedziela 26 lutego 2017 r.
Zwycięskie liczby Nagroda na jednego zwycięzcę Zwycięzcy w Wielkiej Brytanii Suma nagród Liczba zwycięzców
5 + 2 25 605 853,00 £ 0 0,00 £ Kumulacja! 0
5 + 1 0,00 £ 0 0,00 £ 6
5 0,00 £ 0 0,00 £ 5
4 + 2 2 622,80 £ 5 13 114,00 £ 39
4 + 1 122,60 £ 146 17 899,60 £ 730
4 66,20 £ 289 19 131,80 £ 1 351
3 + 2 37,40 £ 345 12 903,00 £ 1 706
2 + 2 11,80 £ 5 129 60 522,20 £ 24 722
3 + 1 9,40 £ 6 506 61 156,40 £ 29 884
3 8,10 £ 12 741 103 202,10 £ 57 774
1 + 2 6,40 £ 26 250 168 000,00 £ 127 940
2 + 1 5,20 £ 93 601 486 725,20 £ 432 657
2 2,70 £ 184 393 497 861,10 £ 842 183
Totals - 329 405 1 440 515,40 £ 1 518 997
Zwycięskie liczby Nagroda na jednego zwycięzcę Zwycięzcy we Francji Suma nagród Liczba zwycięzców
5 + 2 30 018 585,90 € 0 0,00 € Kumulacja! 0
5 + 1 156 756,50 € 2 313 513,00 € 6
5 62 702,60 € 1 62 702,60 € 5
4 + 2 4 019,30 € 9 36 173,70 € 39
4 + 1 187,80 € 131 24 601,80 € 730
4 101,50 € 208 21 112,00 € 1 351
3 + 2 57,40 € 319 18 310,60 € 1 706
2 + 2 18,20 € 4 465 81 263,00 € 24 722
3 + 1 14,40 € 5 249 75 585,60 € 29 884
3 12,50 € 10 015 125 187,50 € 57 774
1 + 2 9,90 € 23 349 231 155,10 € 127 940
2 + 1 7,90 € 76 886 607 399,40 € 432 657
2 4,10 € 150 038 615 155,80 € 842 183
Totals - 270 672 2 212 160,10 € 2 060 341
Zwycięskie liczby Nagroda na jednego zwycięzcę Zwycięzcy we Hiszpanii Suma nagród Liczba zwycięzców
5 + 2 30 018 585,90 € 0 0,00 € Kumulacja! 0
5 + 1 156 756,53 € 4 627 026,12 € 6
5 62 702,61 € 1 62 702,61 € 5
4 + 2 4 019,40 € 7 28 135,80 € 39
4 + 1 187,89 € 206 38 705,34 € 730
4 101,53 € 355 36 043,15 € 1 351
3 + 2 57,43 € 444 25 498,92 € 1 706
2 + 2 18,23 € 5 985 109 106,55 € 24 722
3 + 1 14,43 € 7 180 103 607,40 € 29 884
3 12,55 € 13 886 174 269,30 € 57 774
1 + 2 9,96 € 30 348 302 266,08 € 127 940
2 + 1 7,97 € 100 521 801 152,37 € 432 657
2 4,19 € 195 020 817 133,80 € 842 183
Totals - 353 957 3 125 647,44 € 1 518 997
Zwycięskie liczby Nagroda na jednego zwycięzcę Zwycięzcy we Irlandia Suma nagród Liczba zwycięzców
5 + 2 30 018 585,92 € 0 0,00 € Kumulacja! 0
5 + 1 156 757,00 € 0 0,00 € 6
5 62 703,00 € 0 0,00 € 5
4 + 2 4 019,00 € 1 4 019,00 € 39
4 + 1 188,00 € 14 2 632,00 € 730
4 102,00 € 38 3 876,00 € 1 351
3 + 2 57,00 € 36 2 052,00 € 1 706
2 + 2 18,00 € 562 10 116,00 € 24 722
3 + 1 14,00 € 700 9 800,00 € 29 884
3 13,00 € 1 365 17 745,00 € 57 774
1 + 2 10,00 € 2 720 27 200,00 € 127 940
2 + 1 8,00 € 10 130 81 040,00 € 432 657
2 4,00 € 20 273 81 092,00 € 842 183
Totals - 35 839 239 572,00 € 1 518 997
Zwycięskie liczby Nagroda na jednego zwycięzcę Zwycięzcy we Portugalii Suma nagród Liczba zwycięzców
5 + 2 30 018 585,90 € 0 0,00 € Kumulacja! 0
5 + 1 156 756,52 € 0 0,00 € 6
5 62 702,61 € 0 0,00 € 5
4 + 2 4 019,39 € 4 16 077,56 € 39
4 + 1 187,89 € 99 18 601,11 € 730
4 101,52 € 174 17 664,48 € 1 351
3 + 2 57,42 € 225 12 919,50 € 1 706
2 + 2 18,22 € 3 898 71 021,56 € 24 722
3 + 1 14,42 € 4 170 60 131,40 € 29 884
3 12,54 € 7 833 98 225,82 € 57 774
1 + 2 9,95 € 20 605 205 019,75 € 127 940
2 + 1 7,97 € 64 718 515 802,46 € 432 657
2 4,18 € 122 391 511 594,38 € 842 183
Totals - 224 117 1 527 058,02 € 1 518 997

Spośród 19 594 566 zgłoszeń, 2 845 999 z nich pochodziło z Portugalii, z czego 2 599 793 było z „Systemu kombinacji" na 1 403 668 kuponów.

Zwycięskie liczby Nagroda na jednego zwycięzcę Zwycięzcy we Luksemburgu i Szwajcarii Liczba zwycięzców
5 + 2 0,00 CHF 0 Kumulacja! 0
5 + 1 172 071,35 CHF 0 6
5 108 546,50 CHF 2 5
4 + 2 6 958,10 CHF 7 39
4 + 1 325,25 CHF 48 730
4 175,75 CHF 114 1 351
3 + 2 99,40 CHF 127 1 706
2 + 2 31,55 CHF 1 807 24 722
3 + 1 24,95 CHF 2 336 29 884
3 21,70 CHF 4 392 57 774
1 + 2 17,25 CHF 9 519 127 940
2 + 1 13,80 CHF 33 178 432 657
2 7,25 CHF 63 535 842 183
Totals - 115 065 1 518 997
Zwycięskie liczby Nagroda na jednego zwycięzcę Zwycięzcy we Belgii Suma nagród Liczba zwycięzców
5 + 2 30 018 585,90 € 0 0,00 € Kumulacja! 0
5 + 1 156 756,50 € 0 0,00 € 6
5 62 702,60 € 0 0,00 € 5
4 + 2 4 019,30 € 5 20 096,50 € 39
4 + 1 187,80 € 43 8 075,40 € 730
4 101,50 € 94 9 541,00 € 1 351
3 + 2 57,40 € 115 6 601,00 € 1 706
2 + 2 18,20 € 1 511 27 500,20 € 24 722
3 + 1 14,40 € 1 983 28 555,20 € 29 884
3 12,50 € 3 935 49 187,50 € 57 774
1 + 2 9,90 € 7 898 78 190,20 € 127 940
2 + 1 7,90 € 28 389 224 273,10 € 432 657
2 4,10 € 55 121 225 996,10 € 842 183
Totals - 99 094 678 016,20 € 1 518 997
Zwycięskie liczby Nagroda na jednego zwycięzcę Zwycięzcy we Austrii Suma nagród Liczba zwycięzców
5 + 2 30 018 585,90 € 0 0,00 € Kumulacja! 0
5 + 1 156 756,50 € 0 0,00 € 6
5 62 702,60 € 1 62 702,60 € 5
4 + 2 4 019,30 € 1 4 019,30 € 39
4 + 1 187,80 € 43 8 075,40 € 730
4 101,50 € 79 8 018,50 € 1 351
3 + 2 57,40 € 95 5 453,00 € 1 706
2 + 2 18,20 € 1 365 24 843,00 € 24 722
3 + 1 14,40 € 1 760 25 344,00 € 29 884
3 12,50 € 3 607 45 087,50 € 57 774
1 + 2 9,90 € 7 251 71 784,90 € 127 940
2 + 1 7,90 € 25 234 199 348,60 € 432 657
2 4,10 € 51 412 210 789,20 € 842 183
Totals - 90 848 665 466,00 € 1 518 997
Zwycięskie liczby Nagroda na jednego zwycięzcę Zwycięzcy we Luksemburgu i Szwajcarii Liczba zwycięzców
5 + 2 30 018 585,90 € 0 Kumulacja! 0
5 + 1 156 756,50 € 0 6
5 62 702,60 € 2 5
4 + 2 4 019,30 € 7 39
4 + 1 187,80 € 48 730
4 101,50 € 114 1 351
3 + 2 57,40 € 127 1 706
2 + 2 18,20 € 1 807 24 722
3 + 1 14,40 € 2 336 29 884
3 12,50 € 4 392 57 774
1 + 2 9,90 € 9 519 127 940
2 + 1 7,90 € 33 178 432 657
2 4,10 € 63 535 842 183
Totals - 115 065 1 518 997
Icon
1 518 997
kuponów zdobyło nagrodę w tym losowaniu.
Icon
19 594 566
Kupiono 19 594 566 losów do tego losowania.
Icon
78 na 1 000
Na każde 1 000 nabytych kuponów, 78 zdobyło nagrodę.

Wyniki UK Millionaire Maker - wtorek 30 sierpnia 2016

MVH6 11628

Dowiedz się więcej na temat losowania loterii Millionaire Maker

Wyniki loterii EuroMillions Plus - wtorek 30 sierpnia 2016

 • 1
 • 7
 • 11
 • 34
 • 36
Zwycięskie liczby Nagroda na jednego zwycięzcę Zwycięzcy Suma nagród
5 cyfr500 000,00 € 0 0,00 €
4 cyfr2 000,00 € 33 66 000,00 €
3 cyfr20,00 € 1 768 35 360,00 €
Łączna- 1 801 101 360,00 €

Dowiedz się więcej na temat losowania loterii EuroMillions Plus

Wyniki gry My Million - wtorek 30 sierpnia 2016

AX 155 8028

Dowiedz się więcej na temat losowania loterii My Million

Wyniki gry Super Star - wtorek 30 sierpnia 2016

J334V
Zwycięskie liczby Nagroda na jednego zwycięzcę Zwycięzcy Suma nagród
5 cyfr w odpowiedniej kolejności0,00 CHF 0 0,00 CHF
2 pierwsze + 2 ostatnie cyfry3 677,05 CHF 3 11 031,15 CHF
3 pierwsze + ostatnia lub pierwsza + 3 ostatnie4 596,30 CHF 2 9 192,60 CHF
4 pierwsze lub 4 ostatnie cyfry919,25 CHF 14 12 869,50 CHF
2 pierwsze + ostatnia lub pierwsza + 2 ostatnie282,85 CHF 39 11 031,15 CHF
3 pierwsze lub 3 ostatnie cyfry49,00 CHF 122 5 978,00 CHF
1 pierwsze + 1 ostatnie cyfry22,50 CHF 184 4 140,00 CHF
2 pierwsze lub 2 ostatnie cyfry10,40 CHF 1 150 11 960,00 CHF
1 pierwsze lub 1 ostatnie cyfry4,10 CHF 11 207 45 948,70 CHF
Łączna- 12 721 112 151,10 CHF

Dowiedz się więcej na temat losowania loterii Super Star

Wyniki belgijskiego Jokera+ - wtorek 30 sierpnia 2016

 • 8
 • 1
 • 5
 • 7
 • 3
 • 7
 • Icon Constellation:
  Maagd
Zwycięskie liczby Nagroda na jednego zwycięzcę Zwycięzcy Suma nagród
6 cyfr + znak zodiaku2 000 000,00 € 0 0,00 €
6 cyfr20 000,00 € 0 0,00 €
5 cyfr2 000,00 € 1 2 000,00 €
4 cyfr200,00 € 19 3 800,00 €
3 cyfr20,00 € 212 4 240,00 €
2 cyfr5,00 € 1 969 9 845,00 €
1 cyfr2,00 € 19 918 39 836,00 €
Znak zodiaku1,50 € 9 048 13 572,00 €
Łączna- 31 167 73 293,00 €

Dowiedz się więcej na temat losowania loterii Belgijski Joker+

Wyniki austriackiego Jokera

Jako, że losowanie austriackiego Jokera odbywa się w innych dniach niż loterii EuroMillions, wyniki właściwych losowań znajdują się na stronie dotyczącej austriackiego Jokera:


Dowiedz się więcej na temat losowania loterii Austriacki Joker

Wyniki luksemburskiego Jokera - wtorek 30 sierpnia 2016

 • 5
 • 0
 • 1
 • 8
 • 7
 • 4
Zwycięskie liczby Nagroda na jednego zwycięzcę Zwycięzcy Suma nagród
6 cyfr500 000,00 € 0 0,00 €
5 ostatnich cyfr w odpowiedniej kolejności10 000,00 € 0 0,00 €
4 ostatnich cyfr w odpowiedniej kolejności1 000,00 € 1 1 000,00 €
3 ostatnich cyfr w odpowiedniej kolejności100,00 € 6 600,00 €
2 ostatnich cyfr w odpowiedniej kolejności10,00 € 98 980,00 €
1 ostatnich cyfr w odpowiedniej kolejności2,00 € 1 173 2 346,00 €
Łączna- 1 278 4 926,00 €

Dowiedz się więcej na temat losowania loterii Luksemburski Joker
Poprzednie Następne