EuroMillions syndikatsavtal

Spela EuroMillions i syndikatform ökar väsentligt dina chanser att få en vinst.

I ett syndikat köps ett större antal lottsedlar med kostnaderna och vinsterna delade mellan medlemmarna i syndikatet. Även om eventuella vinster delas mellan medlemmarna i syndikatet ökar chanserna till att få en vinst kraftigt.


Hur bildar man ett syndikat i EuroMillions

Syndikat kan bildas av en mängd olika grupper - arbetskollegor, vänner, familj och även grannar - men varje medlem i syndikatet måste ha en ålder där de är berättigade att spela (16 år i hela Storbritannien).

Innan deltagande i ett syndikat är det tillrådligt att reglerna är på plats för att skydda alla deltagande spelare och, naturligtvis, eventuella vinster.

Du kanske vill börja med att utse en chef eller en kassör som ska vara ansvarig för syndikatet. Enligt reglerna i National Lottery betalas en vinst ut på en lottsedel till enbart en person - i det här fallet till chefen - därför är det viktigt att utse någon som är pålitlig.

Den ansvarige för syndikatet ansvarar för följande:

För att undvika potentiella dispyter kan du vilja att en andra syndikatsmedlem kontrollerar numren och resultaten efter varje dragning.

Vad ska ingå i ditt EuroMillions syndikatavtal?

Du kan upprätta ditt eget avtal anpassat till behoven i syndikatet, med det är en bra idé att ta med följande:


Utkast till syndikatsavtal

Avtalet i EuroMillions syndikatet ska undertecknas och bevittnas av var och en av syndikatsmedlemmarna. Ett nytt syndikatsavtal måste dras upp när en ny medlem tillkommer eller en befintlig medlem lämnar syndikatet, du kan vilja specificera den tid en ny medlem i syndikatet ska delta för att möjliggöra för nya syndikatsmedlemmar att gå med eller för befintliga medlemmar att lämna på ett förutbestämt datum.

Ladda ner utkastet till syndikatsavtal

Observera att detta avtal enbart är avsett som information och privatpersoner som önskar etablera ett syndikat bör söka oberoende juridisk rådgivning. De klausuler som ingår i detta avtal är enbart förslag och bör anpassas till individuella behov. Euro-Millions.com ikläder sig inte något ansvar för fel och utelämningar eller för eventuell förlust eller anspråk som en följd av användning av detta utkast till avtal, vare sig i sin helhet eller delvis.