Pożytki publiczne

Fundusz Pożytku Publicznego to konsorcjum charytatywne założone przez National Lottery z zamiarem kierowania przychodów do lokalnych organizacji działających dla dobra Brytyjczyków. National Lottery przekazuje do funduszu przynajmniej 28 pensów z każdego funta oraz wszystkie nieodebrane wygrane i naliczone odsetki. Od powstania funduszu w roku 1994 r. udało się jej zgromadzić już ponad 31 miliardów funtów z przeznaczeniem na szlachetne cele.

Konsorcjum Funduszu Pożytku Publicznego składa się z 12 niezależnych podmiotów zajmujących się dystrybucją środków. Podmioty te ustalają, jak i gdzie przydzielić podstawowe fundusze i które wnioski o dotację zostaną uhonorowane. Do chwili obecnej przyznano ponad 420 000 dotacji, a biorąc pod uwagę fakt, że średnio w każdym rejonie objętym tym samym kodem pocztowym udzielono 135 dotacji, szanse na to, że Twoja społeczność skorzystała już dzięki Funduszowi są wysokie.

Niezależne podmioty zajmujące się dystrybucją przydzielają środki w czterech głównych kategoriach:

Wykres ilustrujący rozdział Funduszu Pożytku Publicznego tworzonego ze sprzedaży kuponów EuroMillions

Zdrowie, edukacja, środowisko, cele charytatywne

Ta szeroka kategoria jest zarządzana przez największą grupę podmiotów zajmujących się dystrybucją środków Funduszu i nosi nazwę Wielkiego Funduszu Loteryjnego (lub BIG), a jej celem jest poprawa życia mieszkańców Wielkiej Brytanii, a także doskonalenie lokalnych społeczności. W ciągu minionej dekady fundusz BIG przyznał ponad 6 miliardów funtów na różne projekty, a wysokość dotacji wahała się od zaledwie kilkuset funtów do kilku milionów.

Do ostatnich dotacji należą:


Sport

Wszystkie środki przeznaczane na stworzenie lepszej infrastruktury sportowej, zwiększenie frekwencji i poprawę wyników sportowych są zarządzane przez pięć podmiotów zajmujących się dystrybucją, które są specjalistami w dziedzinie sportu: Sport England, Sport Northern Ireland, Sport Wales, Sport Scotland i UK Sport. Z dotacji sportowych korzysta całe spektrum inicjatyw sportowych od dni sportu w szkołach podstawowych po olimpijczyków.

Do ostatnich dotacji należą:


Sztuka

Pięć niezależnych podmiotów zajmujących się dystrybucją środków w tej kategorii tj. Arts Council England, Arts Council of Northern Ireland, Arts Council of Wales, Creative Scotland oraz British Film Institute (BFI) koncentruje się na propagowaniu szerokiego zaangażowania na rzecz sztuki oraz zapewnieniu lepszych wrażeń artystycznych w całej Wielkiej Brytanii. Wszystkie podmioty zajmujące się dystrybucją środków odpowiadają za podział funduszy loterii w celu wsparcia jednostek kultury takich jak m.in. muzea, biblioteki i galerie oraz takich obszarów kultury jak poezja, taniec, muzyka, teatr i literatura.

Do ostatnich dotacji należą:


Dziedzictwo

Loteryjny Fundusz Dziedzictwa rozpoczął przyjmowanie wniosków w roku 1994 r. i od tej pory jest to jedyny podmiot zajmujący się przydzielaniem środków na utrzymanie i przekształcanie zróżnicowanego dziedzictwa naszego narodu. Fundusz wspiera miejsca o znaczeniu historycznym, środowisko o znaczeniu przyrodniczym i tradycje kulturalne oraz parki, muzea i miejsca ciekawe krajobrazowo.

Do ostatnich dotacji należą: