Szczytne cele EuroMillions

Grając w EuroMillions, wspierasz szczytne cele w Europie. Loterie w każdym kraju biorącym udział w losowaniu przekazują część środków ze sprzedaży kuponów na projekty charytatywne. Na tej stronie możesz dowiedzieć się, ile pieniędzy wydawanych w EuroMillions trafia do potrzebujących osób w Twoim kraju. W ten sposób masz pewność, że poza szansą na zmianę własnego życia dzięki dużej wygranej w loterii jednocześnie wspierasz wartościowe projekty.

Kraj

Wielka Brytania

28 pensów z każdego 1 GBP wydanego w Wielkiej Brytanii w ramach gier krajowej loterii, w tym EuroMillions trafia na rzecz szczytnych celów. Od rozpoczęcia działalności krajowej loterii udało się zgromadzić ponad 37 miliardów GBP — co tydzień do funduszu szczytnych celów trafia 30 milionów GBP.

Projektom w Wielkiej Brytanii przyznano ponad pół miliona nagród i każdego roku ta liczba gwałtownie rośnie. Rozmaite podmioty zajmują się podziałem środków w czterech głównych kategoriach: sport, sztuka, dziedzictwo i edukacja zdrowotna, środowisko oraz cele charytatywne.

Środki są dzielone proporcjonalnie zgodnie z wytycznymi Departamentu Kultury, Mediów i Sportu:

Wykres ilustrujący rozdział Funduszu Pożytku Publicznego tworzonego ze sprzedaży kuponów EuroMillions

Austrii

Österreichische Lotterien, operator EuroMillions w Austrii finansuje szczytne cele zgodnie z mottem „dobro dla Austrii” od 1986 r. Austriackie komitety olimpijskie i paraolimpijskie były wspierane środkami zebranymi w ramach loterii w Austrii. Rozmaite inne projekty humanitarne i badawcze również otrzymały finansowanie. Zebrane środki przeznaczano na rzecz ochrony pand, rysiów i orłosępów.

Belgii

Belgijska krajowa loteria aktywnie wspiera rozmaite szczytne cele i przekazuje dotacje, a także sponsoruje liczne projekty. Na rzecz dotacji publicznych w 2016 r. przekazano łącznie 185,3 miliona EUR. 61,95% tej kwoty przekazano na cele humanitarne i prace socjalne, 27,44% przeznaczono w ramach datków na rzecz społeczności, 6,5% na rzecz kultury, 2,92% na rzecz sportu i 1,19% na cele naukowe.

Francji

Française des Jeux, francuska krajowa loteria wspiera rozwój sportowców w ramach programów sponsorskich, udziela wsparcia socjalnego poprzez sport i pomaga osobom niepełnosprawnym uprawiać sport. Osiągnięcie celów jest możliwe dzięki środkom pozyskanym z gier, takich jak EuroMillions, które są dzielone przez fundację loterii. Firma sponsoruje również założony w 1997 r. profesjonalny zespół kolarzy, Française des Jeux.

Irlandii

Od rozpoczęcia działalności irlandzkiej krajowej loterii w 1987 r. udało się zgromadzić ponad 5 miliardów EUR na rzecz szczytnych celów, około 30% środków pozyskanych z gier pokroju EuroMillions zostaje przekazanych na rzecz wartościowych projektów. Środki są dzielone na cały kraj — wsparcie otrzymują miejscowe inicjatywy oraz większe organizacje, takie jak centrum CROCUS, które pomaga chorym na nowotwory, Stowarzyszenie Dyslektyków i Społeczność Astmatyków.

Luksemburgu

Zysk netto wszystkich loterii w Luksemburgu, w tym EuroMillions zostaje przekazany na rzecz szczytnych celów z zakresu zdrowia, sportu, kultury, problemów socjalnych i środowiska. Nationale Grande-Duchesse Charlotte rozdziela dotacje w imieniu organizatora loterii, dotychczas przyznając niemal 220 milionów EUR. Wśród beneficjentów można wymienić Luksemburski Czerwony Krzyż i Narodowy Fundusz Kulturalny.

Portugalii

Portugalski Wydział Gier zarządza loteriami takimi jak EuroMillions i przekazuje większość dochodu netto wydziałom rządowym, które rozdzielają środki na rzecz zdrowia, sportu, kultury i problemów socjalnych. 28% środków przekazanych na rzecz beneficjentów w Portugalii oraz portugalskich wysp trafiło do Santa Casa Misericordia de Lisboa, organizacji dobroczynnej, która działa od XV w. i zarządza szpitalami oraz innymi centrami zdrowia, a także wspiera rozmaite inne projekty.

Hiszpanii

Loterias y Apuestas del Estado allocates its profits to an array of good causes devoted to social issues, sport, culture, education and the environment. Some of the charitable organisations to benefit from funds from EuroMillions and other lottery games are the Spanish Association Against Cancer, the Olympic Sports Association and San Ildefonso Primary School.

Szwajcarii

W Szwajcarii działa dwóch oficjalnych operatorów loterii — Swosslos i Loterie Romande. Swisslos wspiera krajowe programy sportowe, np. olimpijczyków i rozwój piłkarski młodzieży, a także skupia się na szwajcarskich niemieckojęzycznych kantonach i kantonie Ticino w obszarach, takich jak kultura, sport, problemy socjalne i środowisko. Loterie Romande wspiera szczytne cele we francuskojęzycznych kantonach, szczególnie w zakresie sportu, działań socjalnych, edukacji, zdrowia, kultury, badań, dziedzictwa, środowiska i turystyki.