Fördelning av intäkter

Fördelningen av inkomster från EuroMillions lottförsäljning är olika beroende på var man spelar. Till exempel har varje deltagande lands lotteri olika regler för hur mycket som avsatts av goda skäl och varje regering kräver olika skattebelopp på erhållna inkomster:

Detta visar hur pengarna av lottförsäljning delas ut i Storbritannien:

Ett diagram som visar vart intäkterna från den brittiska lottsedelsförsäljningen går

Därför delas en EuroMillions-lott på 2.50 £ upp enligt följande:
1,25 £ Prispott
70 p Goda skäl
30 p Statlig lotteriskatt
12,5 p Återförsäljarprovision
11,25 p Driftkostnader
1,25 p Vinst till lotteriföretaget

Försäljningen från varje EuroMillions-dragning i Storbritannien samlar in miljontals pund, varav 50 procent används till att finansiera vinster. Du kan se hur pengarna fördelas mellan de olika vinstnivåerna på EuroMillions Vinst-sida. Fonden för Goda Skäl erhåller 28 procent av EuroMillions lottförsäljning, vilket bidrar till de 35 miljarder som samlas in totalt från alla nationella lotterier i Storbritannien sedan det lanserades 1994.