Goda Ändamål

Fonden för Goda Ändamål är ett välgörenhetskonsortium som inrättats av National Lottery i syfte för att kanalisera intäkterna till lokala organisationer som hjälper till att förbättra samhällen över hela Storbritannien. National Lottery donerar minst 28p av varje £1 till fonden liksom alla outlösta vinster med ränta och har samlat in mer än £31 miljarder för välgörande ändamål sedan starten 1994.

Konsortiet för fonden Goda Ändamål består av 12 oberoende distributörer som avgör hur och var den avgörande finansieringen skall fördelas och vilka bidragsansökningar som är framgångsrika. Hittills har över 420 000 lotteribidrag beviljats och med ett genomsnitt på 135 bidrag för varje postnummerområde, finns möjligheten att ditt lokala samhälle redan har dragit nytta av ett av dem.

De oberoende distributörerna fördelar medlen till fyra huvudkategorier:

Ett diagram visar hur medlen i Goda Ändamål fördelas från försäljningen av lottsedlar i EuroMillions

Hälsa, utbildning, miljö och välgörenhetsändamål

Denna multifunktionella kategori styrs av den största av medelsdistributörerna, känd som Big Lottery Fund (eller BIG), som arbetar för att förbättra livet för bosatta i Storbritannien samt för de samhällen som de bor i. Under det senaste decenniet har BIG tilldelats över £6 miljarder för en mängd olika projekt, med bidrag som sträcker sig från bara några hundra pund upp till flera miljoner.

Nya bidrag omfattar:


Sport

Alla medel öronmärks för att tillhandahålla bättre idrottsanläggningar, ökat deltagande och förbättrade prestanda och förvaltas av fem distributörer specialiserade på idrott. Sport England, Sport Northern Ireland, Sport Wales, Sport Scotland, och UK Sport. Bidrag till idrotten gynnar ett helt spektrum av idrottsinitiativ som sträcker sig från primärskolornas idrottsdagar till olympiska deltagare.

Nya bidrag omfattar:


Konst

Med fokus på att utveckla omfattande engagemang med konst och att tillhandahålla förbättrade kulturella erfarenheter i hela Storbritannien, hanterar fem oberoende distributörer denna kategori av finansiering: Arts Council England, Konstrådet i Nordirland, Konstrådet i Wales, Kreativa Skottland och det brittiska Filminstitutet (BFI). Alla distributörer delar ansvaret för att tilldela lotterimedel för att stödja en rad av konstnärliga försäljningsställen utan att vara begränsat till muséer, bibliotek, gallerier, poesi, dans, musik, teater och litteratur.

Nya bidrag omfattar:


Arv

Heritage Lottery Fund öppnade för ansökningar under 1994 och har sedan dess varit ensam ledande kraft ansvarig för tilldelning av medel för att vidmakthålla och förändra vår nations olika arv. Fonden stöder platser av historisk betydelse, miljöer av naturlig betydelse och kulturella traditioner samt parker, museer och sevärdheter.

Nya bidrag omfattar: