Hur man ställer anspråk

Grattis! Du har vunnit i EuroMillions! Nu är den viktigaste frågan hur du ställer anspråk på din vinst. Anspråksproceduren varierar beroende på om din lottsedel köptes online eller av en auktoriserad återförsäljare.

Kom ihåg att läsa sidan med EuroMillions regler som tillhandahåller ytterligare information som berör anspråksproceduren.

Lottsedlar köpta online hos My Ticket

Metoden för att göra anspråk på vinster på lottsedlar som är köpta genom Lotteriservice varierar beroende på vinstens värde. Huvuddelen av vinsterna samlas upp för din räkning och vinstpengarna överförs till ditt online konto inom 24 timmar efter att du vunnit. Vinsterna kan tas ut när som helst eller användas för att bekosta kommande köp.

När det gäller högt-värde-vinster kommer du att kontaktas av en representant för Lotteriservice som kommer att guida dig genom anspråksproceduren. Du kan välja mellan att ställa anspråk på vinsten personligen i landet där du köpt lottsedeln (alla omkostnader betalda). Alternativt om du föredrar att förbli anonym kan Lotteriservice ställa anspråk för din räkning och föra över vinsten till ditt konto.

Jag köpte My Ticket lottsedel hos en auktoriserad återförsäljare

Please note that prizes can only be claimed in the country where the winning ticket was purchased.

If you purchased your ticket while visiting one of the participating countries, you will need to return to that country to claim your prize. It is not possible to process your ticket via post.

Mindre vinster kan du ställa anspråk på hos den auktoriserade återförsäljaren. Innan du lämnar över din lottsedel, kontrollera vinstfördelningssidan eller använd din Resultatkontroll så att du vet hur mycket du har vunnit. Om du får en stor vinst behöver du ta kontakt med ett auktoriserat EuroMillions kontor för att sätta igång anspråksproceduren.